ABOUT US – MISIUNE

SCOP

 

AFAROM s-a constitut în scopul dezvoltării și menținerii unui cadru adecvat pentru derularea unor activități consistente, pe plan național și internațional, în domeniile ingineriei industriale, bioingineriei/ ingineriei medicale și/ sau medicinei, care presupun utilizarea, într-o formă sau alta, a tehnologiilor de fabricație aditivă, incluzând desfășurarea în parteneriat a unor proiecte academice/ de cercetare, susținerea unor programe de studii de licență/ masterat, a unor teme de doctorat în domeniu și a studenților/ masteranzilor/doctoranzilor cu rezultate deosebite, realizarea unor activități de informare, consultanță, inovare, cercetare științifică, transfer tehnologic, producție, dezvoltare și furnizare de programe formare profesională continuă și specializare, organizare de cursuri, seminarii, mese rotunde, manifestări științifice sau altele similare.

OBIECTIVE

 

Pentru îndeplinirea acestui scop echipa AFAROM și-a propus patru obiective astfel:
1. Crearea, dezvoltarea și consolidarea unui mediu stimulativ pentru utilizarea tehnologiilor de fabricație aditivă in inginerie industrială, în bioinginerie/ inginerie medicală și/sau medicină;
2. Încurajarea și susținerea membrilor asociației în dezvoltarea de proiecte care să promoveze/ utilizeze tehnologiile de fabricație aditivă în domeniile ingineriei industriale, bioingineriei/ ingineriei medicale si/ sau medicinei și nu numai;
3. Organizarea de cursuri postuniversitare, masterale de specialitate, cu accent pe tehnologiile de fabricație aditivă utilizate in domeniile ingineriei industriale, bioingineriei/ ingineriei medicale și medicinei, pentru perfecționarea absolvenților, specialiștilor sau a altor persoane interesate. Aceste cursuri urmează a fi dezvoltate în mod dinamic, în funcție de cerințele și tendințele de evoluție ale învățământului superior universitar și postuniversitar și pot fi realizate de ASOCIAȚIE în mod autonom sau împreună cu instituții de învățământ superior în baza unor protocoale de colaborare;
4. Organizarea de parteneriate industriale și sesiuni de training interne sau internaționale, în vederea transferului de tehnologie și a învățării utilizării noilor aplicații software și noilor echipamente pentru tehnologii de fabricație aditivă utilizate în bioinginerie/ inginerie medicală;