IMST Learn & Lounge

IMST Learn & Lounge este un spațiu destinat studenților facultății IMST pentru desfășurarea diferitelor tipuri de activități de studiu sau recreative. Spațiul este dotat cu acces gratuit la internet, mese de lucru, fotolii de relaxare, videoproiector și ecran de proiecție.
Dintre cele mai importante activități se pot aminti următoarele:

  • Studiu individual
  • Pregătire proiecte de an și de diplomă
  • Pregătire prezentări de grup Lansări de conferințe
  • Evenimente culturale
  • Sesiuni științifice
  • Susținere examen admitere